Trong chương trình Nhận diện sự thật số phát sóng ngày 23/4, mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu: Vì sao "Freedom House" luôn hằn học với Việt Nam.