Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao trách nhiệm cụ thể của từng đoàn viên, Người cho rằng đoàn viên phải gương mẫu trong công tác, sản xuất, học tập và trách nhiệm chung. Các chi đoàn thanh niên phải xung phong làm đầu tàu trong cuộc thi đua vì thi đua là điều kiện thuận lợi giúp cho Đoàn phát triển mạnh mẽ, vững chắc và thu hút sự quan tâm của thanh niên. Phải thực hiện khẩu hiệu "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ thầy thuốc trẻ Bệnh viện Quân y 105, Tổng cục Hậu cần đã có nhiều việc làm thiết thực nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân, đặc biệt là những việc làm tình nguyện về sức khỏe cộng đồng.