Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động thực chất là cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn quân. Từ khi triển khai cuộc vận động này, các cơ quan đơn vị trên địa bàn Quân khu 7 đã có những mô hình thiết thực khơi dậy trong cán bộ Đảng viên và quần chúng tinh thần thi đua, tính chủ động sáng tạo khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Hoạt động này thường xuyên được cấp Ủy chỉ huy các đơn vị quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc.