Với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, công tác xây dựng Đảng ở Sư đoàn Phòng không 363 đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng để đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vững chắc vùng trời đông bắc của Tổ Quốc.