Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các đơn vị sử dụng pháo 57 mm đã hiệp đồng chặt chẽ với pháo 37 mm và các loại hỏa lực phòng không khác lập thành lưới lửa phòng không tầm thấp từ 50 - 3.000m, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc. Ngoài ra, pháo 57 mm cũng được bố trí đi dọc theo tuyến đường Trường Sơn và một số chiến trường tại Lào, bảo vệ đội hình hành quân chi viện chiến trường miền Nam. Ngày nay, học Bác bằng tinh thần sáng tạo, tiết kiệm, những người lính thợ Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không - Không quân đã miệt mài, nỗ lực để cải tiến kỹ thuật, kéo pháo 57 mm lên hiện đại.