Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ" là những nội dung quan trọng mà Đảng ủy, BCHQS tỉnh Tuyên Quang luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Qua 3 năm thực hiện đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ trính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.