Khi niềm tin với Đảng được giữ vững thì khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Từ một trường quân chính trở thành một trung tâm huấn luyện, chặng đường ấy đã được xây dựng bằng niềm tin với Đảng bằng truyền thống huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm mà các thế hệ học viên, chiến sĩ, trung tâm huấn luyện Bộ tham mưu, Tổng cục Hậu Cần qua các thời kỳ đã dày công vun đắp.