Thời gian qua, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy, cấp trên; Đảng ủy Cục Xăng dầu, Tổng Cục Hậu cần đã có nhiều giải pháp để phát huy tổ Đảng và xây dựng Chi bộ. Nhờ đó mà từ năm 2016 đến nay, việc xây dựng Chi bộ, tổ Đảng trong Đảng bộ Cục Xăng dầu đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt đội ngũ Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Đảng luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nắm vững điều lệ và nguyên tắc sinh hoạt Đảng; nhất là nguyên tắc tập trung, dân chủ, tự phê bình và phê bình, có phương pháp làm việc khoa học, phát huy trí tuệ tập thể, thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Chương trình Giữ trọn lời thề phát sóng ngày 07/8 sẽ phản ánh đôi nét về điều này, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi.