Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Có cán bộ tốt, việc gì cũng xong. Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng". Người cũng từng căn dặn: "Một tấm gương sống còn giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền", Bác luôn yêu cầu cán bộ Đảng viên phải gương mẫu trong mọi việc. Ở Công ty Cổ phần 22, Tổng cục Hậu cần, việc cán bộ đề cao gương mẫu đi đầu tiên phong trong những việc khó đã có sức lan tỏa truyền cảm hứng tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.