Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ" do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động thực chất là cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quân đội. Sau 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, cuộc vận động vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần sớm khắc phục. Vì vậy, Thường vụ Quân ủy Trung ương mới ban hành Chỉ thị 855 nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động với 5 tiêu chí mới về phẩm chất bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới.