Đứng chân trên địa bàn thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương, những năm qua Trường Quân sự Quân khu 3 thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, đào tạo hạ sĩ quan thuộc các đơn vị thường trực, cơ quan quân sự địa phương đồng thời bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng hai của 8 tỉnh trên địa bàn quân khu. Những năm gần đây, chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường không ngừng nâng lên. Trong đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường xác định là khâu then chốt.