Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự để tìm hiểu thêm về chế độ hành quân rèn luyện của bộ đội.