Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với Trung tâm Hậu cần nghề cá đảo Đá Tây, Quần đảo Trường Sa để hiểu thêm về sự giúp đỡ, gắn bó của trung tâm đối với ngư dân tham gia đánh bắt trên ngư trường Trường Sa về mọi mặt.