Nhắc lại hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi chúng ta đều khắc ghi trong tim lòng biết ơn vô hạn đối với những hy sinh lớn lao mà Bác đã trải qua trong suốt 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước và bến Nhà Rồng nơi khởi đầu của cuộc hành trình ấy. Đó là một cột mốc, một dấu son của Thành phố Hồ Chí minh và của lịch sử cách mạng Việt Nam.