Mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với những sự kiện nổi bật trong tháng của báo chí Quân đội - Dấu ấn tháng 5 năm 2021.