Hiệu quả từ việc phân công các đảng viên phụ trách giúp đỡ các gia đình hộ nghèo của BCH BĐBP tỉnh Đăk Nông đã góp phần gắn kết nghĩa tình quân dân, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trên địa bàn, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.