Những chiếc huy hiệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng cho những tấm gương, những cá nhân, tập thể có thành tích không chỉ có ý nghĩa về mặt giá trị lịch sử, mà còn lưu giữ mãi những câu chuyện, những kỉ niệm đẹp, giá trị nhân văn sâu sắc của người Cha già của dân tộc, Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam.