Trước những chuyển động hàng ngày của cuộc sống hôm nay, việc thu hút được sự quan tâm theo dõi, giành được sự tin tưởng và tình cảm của khán giả là điều không hề dễ dàng. Hãng phim Tài liệu và Điện ảnh Nhân dân vẫn nỗ lực đổi mới và nâng cao chất lượng nghệ thuật, để có được những tác phẩm đáp ứng được nhiệm vụ quan trọng của đất nước trong thời kỳ mới hội nhập và phát triển.