Bộ phim "Từ Bến Nhà Rồng đến Ba Đình lịch sử" đã bước sang giai đoạn hoàn thiện, nghiệm thu để kịp lên sóng vào dịp Kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Bộ phim là tình cảm tốt đẹp của những người lính làm báo Quốc phòng Việt Nam kính dâng lên Người, bày tỏ lòng tự hào và niềm kính yêu vô hạn trước tượng đài bất tử Hồ Chí Minh.