Từ vùng cao Lào Cai đến cực Nam Côn Đảo, từ Đắk Lắk, Tây Nguyên tới huyện đảo Trường Sa, mỗi cây Di sản được vinh danh là một thông điệp về môi trường lan tỏa tới cộng đồng, trân trọng quá khứ, khơi dậy truyền thống cha ông, từ đó nâng cao ý thức mỗi người trong bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ cuộc sống xung quanh mình.