Mời quý vị và các đồng chí cùng thẽo dõi phóng sự "Trên tuyến đầu" để tìm hiểu về hành trình cam go trong cuộc đấu tranh chống lại các loại tội phạm buôn bán người, buôn bán ma túy của các chiến sĩ biên phòng.