Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 28/3/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT.

- Chiến sĩ dân quân và cơ hội trưởng thành.

- Hà Nội công bố thi ba môn vào lớp 10.