Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 23/3/2024 có những nội dung chính sau đây:

Chỉ tiêu tuyển sinh các trường quân đội năm 2024.

- Hơn 11 nghìn thí sinh thi đánh giá năng lực.