Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 18/3/2024 có những nội dung chính sau đây: