Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 17/03/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2024.

- Mở toang cánh cửa phía Bắc của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

- Canh “giặc lửa” giữ lá phổi xanh U Minh Hạ.

- Để lựa chọn đúng ngành học.