Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 21/3/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Thăm, kiểm tra cột mốc giao điểm Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

- Đoàn kết để chinh phục biển sâu.

- Hướng đến đều, đẹp, thống nhất.

- Ngân hàng Nhà nước đề xuất bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng.