Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 19/03/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Đường kéo pháo trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Khát vọng khẳng định vị thế an ninh mạng Việt Nam.

- Doanh nghiệp ưu tiên lao động có tay nghề.