Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 20/3/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 9.

- Huấn luyện để đặc biệt tinh nhuệ. 

- Cửa khẩu hữu nghị kéo dài thời gian thông quan.

- "Cùng nhau hạnh phúc hơn".