Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 24/3/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Rạng ngời khát vọng thanh xuân.

- Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất lễ phục mới. 

- “Đánh thức rồng xanh” sông Sài Gòn.