Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 27/3/2024 có những nội dung chính sau đây:

Tăng cường xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

- Rộn ràng chuẩn bị liên hoan nghệ thuật quần chúng.