Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 25/03/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Bảo đảm cơ yếu trong chuyển đổi số quốc gia.

- Tuổi trẻ để cống hiến.

- Cần đảm bảo công bằng khi xét tuyển sớm.