Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 26/3/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân.

- Diễn tập bay bắn, ném bom đạn thật.

- Xuất khẩu cà phê có thể đạt 5 tỷ USD.

- Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.