Chiến tranh đã lùi xa nhưng những ký ức về năm tháng hào hùng vẫn vẹn nguyên đối với những người lính từng một thời vào sinh ra tử. Sau chiến tranh, trong hành trang của những người lính trở về, từng tấm chăn, từng chiếc khăn quàng, chiếc bi đông, chiếc võng, những quyển nhật ký, những vật dụng nơi chiến trường lại trở thành vật chứng cho lịch sử, mang trong mình biết bao câu chuyện vui buồn của người lính. Đối với mỗi người lính họ lưu giữ thời gian bằng những kỷ vật thời chiến như gìn giữ cuộc sống của mình.