Bảo tàng Quân khu 9 là nơi nghiên cứu, sưu tầm nhiều hiện vật chiến tranh có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với lịch sử của dân tộc, Toàn bộ bảo tàng giống như một bức tranh thời chiến thu nhỏ, rất dễ dàng để cho mọi du khách có thể quan sát và tìm hiểu về văn hóa lịch sử tại đây. Gần 40 năm qua, Bảo tàng Quân khu 9 đã trở thành địa chỉ đỏ ở đồng bằng sông Cửu Long. Bảo tàng hiện đang lưu giữ hơn hai vạn hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật gốc, quý hiếm, là kỷ vật thiêng liêng của quân và dân đồng bằng sông Cửu Long anh hùng.