NSƯT Nguyễn Văn Nẫm (bút danh Lê Mai Phong) nguyên quay phim Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương. Trong kháng chiến chống Mỹ ác liệt, ông đã từng vào sinh ra tử cùng chiếc máy quay trên khắp các chiến trường Quảng Bình, Quảng Trị, Vĩnh Linh... và ở nước bạn Lào. Những chiếc máy quay ngày ấy là kỉ vật vô cùng quý giá và thiêng liêng của cuộc đời ông, một người phóng viên chiến trường dũng cảm và tài ba.