Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại của quân và dân ta và cũng là thắng lợi chung của các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Đây là sự kiện quan trọng ghi dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong chiến thắng vang dội đó có công đóng góp rất lớn của lực lượng dân công hỏa tuyến anh hùng.