Trải qua những thời kì lịch sử, các thế hệ cán bộ chiến sĩ nhân viên Bảo tàng Hậu cần quân đội luôn mãi khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây tròn 60 năm. Đó là ngày 04/4/1959, Bác đến dự buổi Triển lãm sáng kiến và cải tiến kỹ thuật của Tổng cục Hậu cần Quân đội. Tại buổi triển lãm này, Bác đã căn dặn:

"Cuộc trưng bày này của Tổng cục Hậu cần chứng tỏ rằng quân đội ta đã cố gắng nhiều và đã có thành tích khá trên con đường cải tiến kỹ thuật nhằm gia tăng sản xuất, thực hành tiết kiệm. Cần phải phổ biến những thành tích và kinh nghiệm ấy cho toàn quân và toàn dân áp dụng và góp thêm ý kiến. Đồng thời, vẫn phải tìm tòi nữa, nghiên cứu nữa để cải tiến hơn nữa những kết quả đã đạt được..."