Với 8 năm (1967 - 1975) là Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn, tên tuổi Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên gắn liền với con đường Trường Sơn huyền thoại - tuyến chi viện chiến lược cho tiền tuyến, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với các thế hệ tướng lĩnh trong quân đội, đồng chí Đồng Sĩ Nguyên là một vị tướng tài ba, trí tuệ và bản lĩnh. Ông là vị tướng đã dày công xây dựng nên nghệ thuật vận tải chiến lược quân sự trong điều kiện mưa bom bão đạn ác liệt của chiến trường.