Trong những năm qua, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam luôn tích cực phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền, quảng bá và giáo dục công chúng về lòng yêu thiên nhiên, trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường thông qua nhiều hình thức đa dạng, mới mẻ và thiết thực; ngày càng khẳng định vị thế của một bảo tàng đứng đầu trong hệ thống bảo tàng trưng bày, giới thiệu và nghiên cứu các sưu tập vật mẫu, tư liệu về thiên nhiên Việt Nam