60 năm đã trôi qua nhưng Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh mãi mãi là trang sử hào hùng ghi lại những ký ức về lòng dũng cảm, sự sáng tạo, tinh thần hi sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Trường Sơn nói riêng, Quân đội nhân dân Việt  Nam, của dân tộc Việt Nam nói chung. Với những hiện vật quý giá gắn liền với lịch sử dân tộc cùng với sự tâm huyết của đội ngũ cán bộ, từ khi mở cửa đến nay, Bảo tàng đường Hồ Chí Minh đã trở thành một địa chỉ tham quan hấp dẫn với du khách, đồng thời Bảo tàng cũng làm tròn trách nhiệm giáo dục truyền thống, trách nhiệm cho thế hệ trẻ Việt Nam.