Trong hội họa Việt Nam, có một dòng tranh mang nhiều ý nghĩa hơn một tác phẩm hội họa thông thường. Đó chính là dòng tranh cổ động. Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tranh cổ động được rất nhiều các họa sĩ quan tâm thể hiện. Qua những bức tranh cổ động được các họa sĩ phác họa về Bác, đã toát lên cốt cách, phẩm chất cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hình ảnh của người càng trở nên gần gũi, thân thương. Bác hiện lên như một nhà chính trị quân sự thiên tài, song cũng rất đỗi nên thơ qua những bức tranh cổ động.