Với cán bộ và nhân viên chiến sĩ của Cục Kỹ thuật binh chủng Pháo binh thì ngày 13 tháng 6 là một ngày đặc biệt. Cách đây tròn 40 năm, theo Quyết định 493 của Bộ Tổng tham mưu, phòng Kỹ thuật Pháo binh, tiền thân của Cục Kỹ thuật Pháo binh ngày nay được thành lập. Đậy là một sự kiện đánh dấu bước trưởng thành, phát triển của ngành Kỹ thuật pháo binh và từ đó trở đi, ngày 13 tháng 6 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của Cục kỹ thuật Pháo binh.