Dân tộc Việt Nam là dân tộc yêu chuộng hòa bình, luôn mong mỏi thực hiện khát vọng hòa bình, do vậy, chúng ta đã kiên quyết đấu tranh gìn giữ nền độc lập của dân tộc. Hướng tới kỉ niệm 55 năm diễn ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ (05/8/1964 - 05/8/2019), 20 năm thủ đô Hà Nội được Tổ chức Giáo dục - Khoa học - Văn hóa Liên Hợp Quốc (Unessco) trao tặng danh hiệu Thành phố vì hòa bình (16/7/1999 - 16/7/2019), Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò đã tổ chức trưng bày chuyên đề Nhật ký hòa bình.