Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về những món quà gửi ra đảo, nhà giàn ở Trường Sa. Đây là những món quà rất thiết thực, phục vụ trực tiếp, hiệu quả cho cán bộ, chiến sĩ trên các đảo, nhà giàn.