Triển lãm "Đại tướng Lê Đức Anh cuộc đời và sự nghiệp" được tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020). Triển lãm là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh và tri ân những đóng góp của Đại tướng Lê Đức Anh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương Đại tướng Lê Đức Anh ra sức học tập, công tác, cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.