Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nằm ở vị trí chiến lược quan trọng của đất nước. Từ xa xưa, miền đất thượng du này đã luôn đảm nhận vai trò phên dậu vững chắc của Tổ quốc, là địa danh thân thiết và thiêng liêng, gắn liền với những sự kiện trọng đại của đất nước. Đây còn là nơi khởi phát và hội tụ những giá trị văn hóa độc đáo, "một vùng đất cổ".