"Bác để tình thương cho chúng con

Một đời thanh bạch, chẳng vàng son

Mong manh áo vải hồn muôn trượng

Hơn tượng đồng phơi những lối mòn."

Có lẽ khó có vị lãnh tụ nào trên thế giới được ca ngợi về tấm lòng yêu thương con người, yêu thương nhân loại nhiều như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi lẽ cả cuộc đời Người chỉ có ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Đó là khát vọng cháy bỏng và cũng là mục đích duy nhất suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Xin mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi đến thăm quan và học tập thực tế tại Bảo tàng Hồ Chí Minh vào những ngày tháng 9 lịch sử, nơi lưu giữ những kỷ niệm cũng như hiện vật gắn liền với Người.