Cách đây 70 năm, dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta ở mặt trận Cao - Bắc - Lạng cùng cả nước đã khắc phục mọi khó khăn, thử thách, dũng cảm, ngoan cường, thông minh, sáng tạo chiến đấu giành thắng lợi to lớn trong chiến dịch Biên giới năm 1950. Chiến thắng này trở thành một lịch sử quan trọng, đánh dấu bước ngoặt cơ bản, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân pháp dành thắng lợi. Những hình ảnh, tư liệu, hiện vật, dù chỉ là những vật vô chi, vô giác nhưng ẩn chứa bên trong những giá trị lịch sử, khẳng định tài thao lược, quyết tâm đánh thắng quân xâm lược của quân và dân ta.