Hiện nay, Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ là một địa chỉ đỏ của nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm quan học tập, với mục tiêu không chỉ là nơi lưu giữ những hiện vật lịch sử mà còn là nơi nghiên cứu phát huy những giá trị truyền thống về các cuộc chiến tranh và cách mạng. Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ còn có tên gọi là Bảo tàng Quân khu 7, luôn chủ động đổi mới phương pháp và cách làm để phục vụ khách thăm quan và những nhà khoa học, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ đến nghiên cứu học tập trên cơ sở phát huy những giá trị truyền thống để giáo dục lòng yêu nước.