Mỗi người mẹ đều có một câu chuyện và họ là những người anh hùng của đất nước. Những người lính hậu phương ấy đã và đang viết lên nhiều câu chuyện cảm động đáng trân quý. Đó cũng là lý do Bảo tàng Việt Nam lựa chọn chủ đề "Mẹ và trái tim người lính" để gửi sự tri ân đến các thế hệ, những chiến sĩ và các thế hệ phụ nữ Việt Nam. Xin mời quý vị và các đồng chí cùng đón xem.